V članku “Kateri učni tip ste” ste najbrž že ugotovili, kateremu učnemu tipu pripadate. Uporabite to sebi v prid in se učite hitreje ter učinkoviteje.

V tabeli podajamo nasvete za učinkovitejše učenje glede na učni tip

1.Vizualni

• V učilnici oz. predavalnici se vsedite na tako mesto, da boste dobro videli na tablo, priporočamo prednje klopi.

• Kadar kdo razlaga snov, si oglejte in preberite kar je napisano na prosojnicah, na predstavi in na tabli. Tako boste o snovi tudi prebrali in videli slike, grafe ter si zato lažje zapomnili.

• Če predavatelj nima predstavitve in je tabla prazna, odprite knjigo in poskusite zraven slediti, saj boste tako zadovoljili še vaš vid, ki je pri vas ključen za dojemanje snovi.

• Kadar tudi knjige nimate pri sebi, si v mislih poskušajte predstavljati stvari, o katerih vam razlagajo, tako si boste več zapomnili.

• Kadar vam kdo individualno razlaga snov, ga prosite, da vam ob razlagi kaj nariše, napiše, da si boste zadevo lažje predstavljali.

• Z barvami si označite pomembne zadeve. Za povezane zadeve uporabite isto barvo.

• Imejte v mislih, da morate zadeve tudi VIDETI, če se jih želite dobro zapomniti.

2.Avditivni

• V učilnici oz. predavalnici se vsedite na tako mesto, da boste dobro slišali predavatelja.

• Dobro poslušajte razlago v šoli, na predavanjih ali seminarjih.

• Berite naglas, saj boste tako zadevo slišali in s tem zadovoljili še vaš sluh, ki je pri vas ključen za dojemnje snovi.

• Ključne besede, izreke glasno ponavljajte!

• Grafe in slike si razlagajte naglas!

• Ko se učite in delate domačo nalogo, imejte v ozadju glasbo. Drugi zvoki pa so lahko moteči, zato za učenje potrebujete relativno tih prostor.

• Ko se bste naučili snov, prosite koga, da vas sprašuje, vi pa mu odgovrajajte.

• Imejte v mislih, da morate zadeve tudi SLIŠATI, če se jih želite dobro zapomniti.

3.Kinestetični

• Učite se aktivno, poskušajte, eksperimentirajte!

• Pri matematiki si npr. iz lista izrežite lik, ulomke se naučite z rezanjem jabolka (deli celote).

• Ko se učite, lahko zraven hodite (npr. hodite gor in dol po sobi, žvečite žvečilni gumi, se guncajte na stolu).

• Ko se učite lahko prižigate in ugašate svinčnik, z nogo tolčete ob tla (kot bi dajali ritem), ali imejte med učenjem kaj v roki, npr. žogico, ki jo stiskate ali se drugače igrate z njo.

• S prstom sledite branju (s prstom se pomikajte po besedah oz. vrsticah).

• Snov ponavljajte na sprehodih, na kolesarjenju.

• Med branjem oz. učenjem delajte premore – pogoste, toda ne dolge.

• Ko se učite, težko sedite pri miru za mizo, zato si zraven pišite zapiske, ključne besede, izpisujte formule, podčrtavajte. Učite se s svinčnikom v roki, tako boste ob učenju aktivnejši.

• Pri učenju uporabite računalnik, da okrepite občutek dotika.

• Imejte v mislih, da morate zadeve tudi NAREDITI oz. biti ob učenju AKTIVNI, če si želite dobro zapomniti.

Z upoštevanjem zgornjih nasvetov, boste skrajšali čas učenja in si snov zapomnili za dalj časa.
Matematika je predmet, kjer je način učenja še kako pomemben. Bistveno je, da slišimo dobro razlago snovi, saj nam zgolj branje učbenikov ne b pomagalo, če snovi ne razumemo. Zato smo se na portalu e-matematika.si potrudili in gradivo za matematiko pripravili tako, da zadostimo učinkovitemu način učenja za vse tri učne tipe.

Na portalu e-matematika smo za vsako snov pripravili:

  • Film, v katerem je razložena teorija in naloge. Vizualni tipi bodo navdušeni nad filmom, slikovnim prikazom, saj so prikazane formule, grafi, tabele, napisana je teorija, naloge se rešuje sproti – po korakih, zato bodo točno videli vsak korak. Avditivne tipe bo med filmom razveselila izčrpna razlaga tako teorije kot nalog. Kinestetiki bodo film morda ustavili, saj so težko dalj časa na miru, morda si ga bodo predvajali na sprehodu (npr. na pametnem telefonu), da bodo med učenjem aktivni. Med filmom si bodo na list zapisovali formule in zraven na list še sami poskušali rešiti naloge, razložene v filmu. Učenje z računalnikom je za aditivne tipe priporočljivo, saj se dotikajo (miške, zaslona), so pri učenju bolj fizično aktivni, zato si lažje zapomnijo snov.
  • Dokument s formulami, tabelami, nasveti in triki. Le natisnete jih in uporabite. Vizualni tipi bodo ta dokument pregledali, avditivni si bodo formule glasno ponavljali, kinestetiki pa jih bodo podčrtali, označili, dokument vzeli s sabo na sprehod in se tam učili formul.
  • Interaktivne naloge z namigi, z možnostjo izbire odgovora, sistem takoj prikaže ali je odgovor pravilen. Za vsako nalogo je napisan oz. slikovno predstavljen tudi celoten potek reševanja naloge in ne le končen rezultat. Tako boste vsi naloge dobro razumeli in točno vedeli, kako se pride do končnega rezultata.

Si želite tudi vi matematiko učiti na inovativen in učinkovitejši način, ustrezen vsem trem učnim tipom? In to kar od doma, ali kjerkoli že ste, samo dostop do interneta morate imeti! Za vsako snov boste lahko gledali film z razlago teorije in nalog, natisnili formule in reševali interaktivne naloge, ki vsebujejo celotne postopke reševanja! Potem kliknite e-matematika.si ter si privoščite znanje in uspeh!

 

Viri: Članka na spletnih straneh www.lumosity.com in www.educationplanner.org dne 28.9.2013.