V tujini je to že znana praksa, pri nas še ne toliko. Gre za to, da učenec doma pogleda snov, v šoli pa rešuje naloge s tega področja. Na ta način od šolske ure veliko več odnese in aktivnejše sledi, saj to snov že pozna.

Z učenjem preko portala e-matematika.si vašemu otroku lahko omogočite ta naprednejši, učinkovitejši način učenja! Doma si otrok na portalu e-matematika.si že vnaprej pogleda film za snov, ki jo bodo obravnavali v šoli. V filmu je dobro razložena teorija in naloge, razloženo je na jasen in razumljiv način, ob gledanju filma otrok zadovolji več čutil hkrati in zato snov hitreje razume. Ko učitelj v šoli razloži snov, bo vašemu otroku veliko lažje kot drugim, saj bo to snov že poznal in jo bo zato lažje dojemal in razumel. Od šolske ure bo odnesel veliko več in bolje bo sodeloval pri pouku. Tako boste vašemu otroku omogočili nov učinkovitejši pristop učenja!

Pridružite se nam na portalu e-matematika.si in skillboard.si !