V wikipedii najdemo definicijo finančne pismenosti, ko jo povzemamo v lastnem prevodu takole: Finančna poismenost je sposobnost razumevanja vloge denarja v svetu: kako posameznik uspeva zaslužiti denar, upravljati z njim, ga investirati (spraviti v obtok) in turi daruje z namenom pomoči drugim. Natančneje, se nanaša na sklop veščin in znanja, ki omogoča posamezniku da sprejema informirane in učinkovite odločitve glede vseh svojh finančnih virov. Povečano zanimanje za osebne finance je sedaj usmeritev državnih programov v več državah, vključno Avstralija, Kanada, Japonska, Združene države in Združeno kraljestvo.

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD je prav tako pričela s projektom, katerega cilj je zagotovitev načinov za izboljšanje standardov finančne izobraženosti in pismenosti skozi razvoj skupnih načel finančne pismenosti.

slaba finančna pismenost

Tudi v Sloveniji je bilo v preteklih letih opravljenih nekaj raziskav na temo finančne pismenosti. Rezultati so bili dokaj šokantni, saj so pokazali zelo slabo stopnjo finančne pismenosti. Revija Moje finance je v članku “Alarm! Finančna pismenost Slovencev: zd(2)” ugotovila, da če bi ocenjevali po šolsko, bi dosegli oceno 2. Pri tem je bilo poudarjeno, da je potekala anketa preko spleta, kar pomeni, da je vključila bolj izobražene ljudi, iz česar je mogoče sklepati, da je sicer situacija še slabša.

Pri E-matematiki, kot ponudniku spletnih inštrukcij matematike, vidimo in želimo poudariti povezavo med matematiko in finančno pismenostjo, ki je bila omenjena tudi v raziskavah OECD. S tem v zvezi je bilo omenjeno, da lahko kvalitetno odločamo o svojih financah že z osnovnim znanjem matematike in dejansko znanje višje matematike niti ni nujno potrebno.

 

Naša ugotovitev je tudi, da nam lahko odpor do matematike predstavlja oviro pri zaupanju vase v smislu izpopolnjevanju finančne pismenosti. Ker je lahko matematika zelo zanimiva predvsem pa tako v vsakdanjem, kot poslovnem svetu zelo koristna, je dobro, da svoje veščine znanja matematike izpopolnjujemo. Z matematiko povezujemo tudi logiko, ki je pri razumevanju finančnega področja prav tako zelo aktualna.

Na blogu e-matematika.si se želimo pod kategorijo “Svet financ” sprehoditi skozi šolske programe matematike v smislu poudarka uporabe tega znanja v vsakodnevnih aktivnostih ( celostnem planiranju finance, varčevanju, investiranju, krediti, raznih nakupih, pametno varčevanje in zadolževanje,…) in vam s tem pomagati biti sam svoj zmagovalec.

Vsekakor pri določenih finančnih aktivnostih vedno lahko prav pride še nasvet strokovnjaka, vendar je nujno, da nasvete, ki jih dobimo od drugih sami dobro razumemo in se sami odločamo. Prevečkrat v preteklosti se je dogajalo, da so ljudje sledili slabim nasvetom ˇkvaziˇstrokovnjakov (piramide in podobne “zablode” oz. prevare).

Spomniti se je potrebno znanj, jih aktivirati ali obnoviti in koristno uporabiti v svojem vsakdanjem življenju.

Če nam je tematika nova ali pa smo pozabili na znanje, ki smo ga enkrat že osvojili, imamo možnost pri e-matematiki skozi razlago, potek nalog, namige in rezultate, to znanje na prijeten način ponovno osvojiti.

Veselimo se objavljanja na temo “svet financ” in upamo, da boste imeli bralci veselje pri branju objav kot seveda tudi dodatno korist.