VODIMO SVOJE FINANCE PREGLEDNO IN ORGANIZIRANO

Se kdaj na koncu meseca vprašate zakaj ste brez denarja pa tako ste pazili? Verjetno ste si mislili: “Kaj lahko še naredim, saj mislim, da si že sedaj nič posebnega ne privoščim?” Dejstvo je, da si pogosto tekom meseca privoščimo določene manjše/večje “malenkosti” na katere lahko pozabimo, saj ne spremljamo naših odhodkov.

Že v osnovni šoli se naučimo praktične uporabe prikazovanja podatkov v tabelah in grafih. To lahko seveda delamo ročno, kot so delale mnoge naše mame in babice, ali s pomočjo pripomočkov, kot je npr. široko uporabljen program Microsoft Excel. Z malo truda in znanja si lahko izdelamo enostavno preglednico mesečne porabe, načrtovanja porabe, varčevanj,.. in to še grafično prikažemo, da je bolj pregledno ter tako lahko hitro identificiramo “zajedavce” našega proračuna. Dejstvo je, da si lahko jasno sliko ustvarimo šele ko začnemo spremljati naše prihodke in odhodke (finančni tokovi) zato si poglejmo izmišljen primer pregleda finančnih tokov družinskega proračuna.

Način pregleda prilagodimo svojim potrebam, tu je ena od enostavnih možnosti spremljave.

tabela urejene finance na e-matematika

Podatke lahko vnašamo na nivoju posameznega artikla, lahko pa tudi kot seštevek posamezne kategorije, tipov artiklov, računa,… Če pri nakupih v trgovini npr. napišemo 110 € in navedemo trgovino…., vemo iz imena trgovine, da je to npr. hrana in morebiti čistila. Kategorije porabe seveda po svoje oblikujemo bistvene, kot so hrana, obleka.. je vsekakor dobro ločevati.

V tabeli se lahko osredotočimo na mesečne viške/manke sredstev. Vidimo, da smo v februarju porabili kar nekaj več, kot smo zaslužili, imeli pa smo nekaj ostanka denarja iz preteklega meseca, vendar smo potrebovali koriščenje npr. dovoljenega negativnega stanja na transakcijskem računu v zmernem obsegu. To stanje smo sanirali naslednji mesec, vendar smo v aprilu ponovno koristili limit na TRR, zaradi registracije avtomobila, in stanje ponovno v celoti sanirali v maju. Seveda moramo pa pogosto znanje obnoviti zato vas vabimo tudi k obisku našega spletnega portala e-matematika.si, kjer lahko znanje hitro obnovite.

Če smo to tabelo naredili v excelu, na podlagi teh podatkov z lahkoto izdelamo še mnoge grafične prikaze, ki nam lahko pomagajo pri jasnejši spremljavi naših finančnih tokov, kot npr. spodnji graf, ki prikazuje porabo po tipih stroškov.

 

mesečni finančni tokovi

Torej namen tabel in grafov je pregleden prikaz in analiza gibanja stroškov iz meseca v mesec, razmislek o racionalizaciji stroškov, identifikaciji stroškov, ki se nam zdijo nepomembni vendar kumulativno vsekakor so in jih je morda smiselno znižati,… Skratka načrtovanje svojega osebnega proračuna je pomembno, saj nam pomaga pri naši finančni stabilnosti in uresničevanju naših sanj.

Ker vemo, da je čas zelo dragocen in razmislek o pripravi tovrstne tabele pogosto ni kaj prida mikaven smo za vas že pripravili excel za spremljavo vaših osebnih financ, ki vam omogoča:

  • Spremljavo vaših osebnih financ po posamičnih mesecih – kar vam bo nudilo jasen pregled nad vsemi prihodki in odhodki na podali česar boste točno vedeli kam je vaš denar šel.

  • Spremljavo vaših osebnih financ skozi celo leto – dobrodošlo, saj boste tako imeli na letni ravni pregled nad odhodki, ki jih boste lahko znižali, uporabili kot informacijo za planiranje naslednjega leta,…

spremljava osebnih financ

spremljava osebnih financ

Vaših osebnih financ se lotite postopoma. To, da ste se odločili soočiti s spremljavo je izredno pohvalni korak, ki se vam bo vsekakor obrestoval.

Pripomoček se nahaja na koncu tega članka.

Ko boste nekaj časa spremljali stroške oz. če boste pri določeni kategoriji stroškov v dilemi “Koliko pa naj bi bilo povprečje za nek tip porabe?” lahko vključimo še primerjave npr. povprečne mesečne porabe slovenskega gospodinjstva in si tako še bolje ustvarimo pregled nad racionalnostjo naših mesečnih stroškov. Če pogledamo podatke SURS vidimo, da je bila npr. v 2012 povprečna mesečna poraba za hrano na osebo cca. 90 €, za obleko in obutev malo manj kot 40 €,…

Veliko veselja in pozitivnih spoznanj vam želimo pri vodenju vaših osebnih financ.

xls_icon

Prenesite si pripomoček spremljava stroškov in prihodkov tako, da kliknete na ikono zgoraj.