moje finance

 

 

Tokrat se bom posvetili mlajšim in njihovemu prvemu soočenju z denarjem ter uporabo posebnega pripomočka za spremljavo. V osnovni šoli se mlajši učijo tudi osnovnih računskih operacij, ki jih vsakodnevno potrebujemo, zato kar takoj začnimo na praktičnih življenjskih primerih. Za boljšo predstavitev se bomo dotaknili treh kategorij.

finance za mlajše

Zaslužiti – Žepnina
pranje avtomobila

Dejstvo je »DENAR NE
RASTE NA DREVESIH!« prej, ko to spoznamo bolje je za nas. Zato je važno, da že od malih nog spoznamo pomen dela in denarja. En izmed priljubljenih načinov je vključevanje mlajših v aktivnostih kot so npr. pranje avtomobila, čiščenje kolesa, sesanje,… pri tem moramo pa paziti, kaj so redna opravila katera mora vsekakor opraviti in tista, ki jih opravi za žepnino. Če te ločnice ne postavimo od začetka se nam lahko zgodi, da naš otrok ne bo želel opraviti redna opravila brez žepnine čemur se moramo izogniti.

Postavimoo jasna pravila dela in žepnine že od začetka. Domače aktivnosti, v katere ga vključujemo, seveda prilagodimo njegovi starosti. Kot pomoč lahko uporabimo tudi z tabelo (spodaj je naveden zgolj primer načina priprave).

spremljanje aktivnosti2

Seveda je načinov veliko, mi tu predstavljamo nekaj idej. Ena izmed teh je lahko tudi spoštovanje dogovorjenih rednih aktivnosti na podlagi katerih otrok dobi žepnino. Kot primer si poglejmo spodnjo tabelo aktivnosti. Dogovorimo se lahko, da mora otrok doseči pri vsaki aktivnosti določeno število »smiley« za prejem žepnine koncem tedna.

spremljanje aktivnosti

Varčevati

Razumevanje pojma varčevanja od malih nog je izjemnega pomena, ki bo pomagalo skozi celotno življenje. Zato naučimo otroka, da je potrebno imeti jasne cilje in spremljati doseganje teh, da ne pride prevelikokrat do nepremišljenega »zapravljanja« denarja za dobrine, ki jih kaj hitro potem otrok ne potrebuje oz. ne uporablja.

Za boljše sledenje smo pripravili excelov pripomoček, ki na enostaven način nudi pregled nad cilji oz. željami ter dosegu le teh. Na podlagi tovrstnega orodja otrok takoj ve kaj so njegove prioritete ter kdaj jih bo dosegel – tako tudi motivacija ne upade J. Motivirajmo otroka k uporabi in pregledu dosega njegovih ciljev, saj bo tako spoznal pomen količine dela in denarja za izpolnitev svojih ciljev.

Pripomoček uporabljam tako da:

  1. Postavimo cilje, ki jih imamo

  2. Določimo potrebne zneske za doseg teh ciljev

  3. Ob prejemu žepnine le to razporedimo pod ustrezne cilje. Ste kaj opazili? Že tu učimo otroka tudi postavljanja prioritet , saj mora neko prejeto višino žepnine razporediti pod ustrezne želje s čimer avtomatično dela tudi »selekcijo«, hkrati bo ugotovil, da obstajajo omejitve pri doseganju ciljev (čisto vsega, kar je na policah trgovine ne moremo imeti)

  4. Pri vsakem novem vnosu žepnine kliknemo pri ustrezni želji puščico dodaj

  5. Pripomoček nam avtomatično znesek prišteje in prikaže tudi še potrebno vsoto za doseg zastavljenega cilja

    Ko dosežemo cilj se nam prikaže tudi »smiley«

  6. Na koncu tabele imamo pa tudi zneskovni pregled vseh ciljev ter zbranih in potrebnih sredstev za doseg zastavljenih ciljev.

spremljava financ za mlade

Porabiti

Seveda se sedaj sprašujemo, ali je res potrebno otroka obremenjevati z razmišljanjem,kaj je pri porabi denarja tako posebnega.. Namen zgornjega pripomočka je, da naučimo otroka identificirati cilje in jim tudi slediti. Obenem pa se tekom varčevanja za cilj identificira morebitne preurano postavljene cilje, ki se ne zdijo več najboljši, saj ovirajo hitrejši doseg drugih. Za dobro porabo denarja so potrebne pametne odločitve. Le kdo ne bi rad s svojim denarjem naredil največ. Kako? Sedaj se pridobiva občutek koliko truda je potrebnega za doseg enega cilja. Postopoma  otrok začenja razmišljati kaj je res pomembno in pa tudi ali v vsakem primeru potrebuje npr. hlače nekega ekstra znanega podjetja ali lahko za ta denar kupi zelo podobne hlače, primerljive kvalitete, ter še majico zraven ali pa gre za to razliko še v kino.

Želimo vam obilico veselja pri prvem soočenju otrok z denarjem.

xls_icon

 

Prenesite si datoteko za spremljanje financ za mlajše (kliknite na ikono zgoraj).

Vedno se veselimo vaših komentarjev in predlogov za nadaljnje objave, zato nam jih kar pošljite.