Redno vodenje mesečnih stroškov je pomemben korak na katerega smo lahko ponosni, saj le tako lahko vzamemo finance v svoje roke kar pomeni, da mi vodimo finance in ne obratno. Vsekakor pa samo vodenje financ ne zadošča oz. je zgolj prvi pomemben korak do našega uspeha. Podatke moramo znati tudi analizirati in primerno ukrepati ter v naslednjih mesecih spremljati učinke naših ukrepov.

Predpostavimo, da že vodite vaše mesečne stroške oz. vaše finance. Še ne? Potem vas vabimo k ogledu članka »Urejene osebne finance. Zakaj?«, da boste razumeli pomen preglednega in organiziranega vodenja stroškov oz. vaših financ. Na koncu članka se nahaja excelov pripomoček, ki smo vam ga pripravili za lažje vodenje vaših financ. Vanj vpisujete vaše mesečne prihodke in odhodke, pripomoček pa vam izriše mesečne grafe in naredi skupni pregled v tabeli in grafični prikaz. Tako boste vaše finance lažje analizirali.

Primer tričlanske družine

Za namene analiziranja stroškov bomo nadaljevali s primerom družine iz pravkar omenjenega članka (link), kjer imamo prihodke naše izmišljene družine na nivoju dveh povprečnih mesečnih neto plač (plači staršev), sicer pa znašajo 667 € na člana družine, saj gre za tričlansko družino. Njihove finančne tokove smo vpisovali v excelov pripomoček, ki ga najdete na koncu omenjenega članka.

Naredili smo nekaj preglednih grafičnih prikazov, kjer lahko vidimo gibanje po posameznih kategorijah porabe, ter tako vidimo, kje imamo najvišjo porabo in tako poskušamo začeti tam.

Analiza

Analize se bomo lotili tako, da bomo na začetku ločili mesečne stroške v dve skupini:

  • Redni stroški – sem uvrstimo redne stroške, kot npr.: elektrika, telefon, kurjava,…

  • Ostali stroški – sem uvrstimo vse ostale stroške, kot npr.: hrana, kozmetika, obleka,…

redni stroški

ostali mesečni stroški

telefonMed rednimi mesečnimi stroški vidimo večje odstopanje pri stroških telefona. Ogrevanje je v januarju visoko, nato upada, kar je logično glede na zunanje temperature. Glede na to, da seda redno spremlajte vaše stroške ograevanja si lahko date za cilj, da v naslednji kurilni sezoni le te tudi znižate. To lahko storite tako, da optimirate delovanje ogrevanja s termostatom na način določitve časovnih intervalov ogrevanja ter tako znižanje temperature na intervale. Grobo pravilo je, da z vsako znižano stopinjo privarčujemo 3% pri ogrevanju v primeru znižanja za polni čas (po raziskavi American Council for an Energy-Efficient Economy – ACEEE). Pri ostalih stroških vidimo odstopanje zneska za hrano v aprilu, tudi v februarju in maju so stroški precej visoki. Pobrskali smo po svojih navadah in si rekli:

 

trgovinaSkušali bomo stroške hrane bolj nadzorovati tako, da bomo:

  • v trgovino s seznamom potrebnih artiklov in seveda tudi ne lačni, saj nas tudi to hitro “premami”

  • Pogledali na kvaliteto, pa tudi na ceno, saj kvaliteta ni vedno najdražja

  • Tam, kjer se da, kupili večji zavitek, pri čemer je običajno (sicer ne vedno) cena na enoto (kos, kg, l) nižja kot pri manjših pakiranjih

  • Pri porabi zalog hrane In tudi pripravi jedilnika, pazili na roke uporabnosti, da prej pripravimo jedi, s katerimi porabimo hrano s krajšim rokom uporabnosti in ne bomo metali hrane v smeti

  • Se izogibali slepem nabiranju raznih limitov oz. “pik” za doseganje popustov, ker nas to pogosto vodi k nekontroliranim dodatnim nakupom

  • Se sicer zanimali za reklame in popuste, vendar ne bomo kupovali samo zato, ker je popust in se tudi ne bomo vozili več km daleč, da bi šli v trgvino, kjer je en artikel s popustom, zraven pa kupimo še več takih, ki so dražji, kot drugje

Naša analiza nas nadalje vodi k ugotovitvi, da smo veliko potrošili te mesece tudi pri ostalih stroških obleki in obutvi predvsem v januarju in februarju, ko so bili popusti in smo kupili zimsko opremo za družino. Nato smo nekaj več potrošili tudi v maju za sezonsko obleko za otroka, v naslednjih mesecih bomo ta strošek znižali.

V februarju smo nadpovprečno potrošili tudi za gorivo – v času zimskih počitnic smo se vozili na smučanje, v naslednjih mesecih bo ta strošek ponovno v normalnih okvirih.

V tabeli in grafu je sicer sedaj postavka varčevanja na zadnjem mestu, čeprav mnogi trdijo, da moramo najprej izločiti sredstva za varčevanje, saj bomo le tako lahko postavili varčevanje na ustrezno prvo mesto. Vsekakor moramo vztrajati oz. imeti cilj na tem, da redno mesečno namenimo vsaj minimalen znesek varčevanju oz. vsaj 10% mesečnega dohodka in, da imamo stalno privarčevane vsaj 3 mesečne plače, kar bo predstavljalo našo zlato rezervo (priporočljivo je 6 mesečnih plač). Na podoben način naredimo tudi tabelo, v kateri zapišemo kratkoročne in dolgoročne cilje in način doseganja – varčevanja. Naša izmišljena družinica še nima privarčevanega osnovnega zneska rezerve, zato je to prvi cilj varčevanja.To bo sklad, ki jim bo omogočal, da ne bodo posegali po limitih na transakcijskem računu, tako, da bodo mesečne viške sredstev nalagali na varčevalni račun, ki nam omogoča fleksibilen dostop do naših privarčevanih sredstev.

Razajasnili smo si vse kategorije, pojasnili sprejemljiva odstopanja in razumno sprejeli odločitve tam, kjer je bilo to potrebno.

Vedno, ko sprejmemo neke odločitve, se jih moramo potem seveda tudi držati – in seveda nadzirati samega sebe. Vsekakor so stroški vedno nižji, če razmišljamo o njih in svojo porabo kontroliramo na vsakem koraku in jo vpisujemo tudi v naš pripomoček, ki nam nudi jasen pregled tekoče in pretekle porabe sredstev.

Tako naj bodo vaše finance pod kontrolo.