Vsak posameznik je individualna osebnost, ki ima svoje navade in potrebe, te pa se odražajo tudi pri procesu učenja oz. pridobivanja znanja.

Poznamo tri glavne učne tipe

učni tipi

Lastnosti posameznih učnih tipov

1.Vizualni

• Snov najhitreje razumejo z gledanjem (slikovno gradivo, grafi, tabele, filmi, slike, prikazi…), branjem.
• Težave imajo, kadar se morajo skoncentrirati samo na poslušanje razlage (brez besedil, slik).
• V mislih si predstavljajo, vizualizirajo zadeve o katerih se učijo.
• Vizualni tipi so običajno urejeni.
• Lažje razumejo napisana navodila kot to, da jim jih kdo pove.
• Radi imajo barve.
• Ko se želijo nekaj spomniti, ponavadi pogledajo z očmi navzgor.

2.Avditivni

• Snov najlažje razumejo in si jo najboje zapomnijo s poslušanjem, ne pa z branjem.

• Stvari si zapomnijo (“popredalčkajo”) glede na to, kako zvenijo.

• Lažje razumejo navodila, ki jim jih kdo pove, kot pa napisana.

• Pogosto se učijo tako, da glasno berejo.

• Ko se želijo nekaj spomniti ponavadi pogledajo z očmi vztran.

3.Kinestetični

• Najbolje se zapomnijo, če se dotikajo in občutijo stvari.

• Radi se učijo “z rokami”, tako da se dotikajo, rišejo.

• Najlažje se učijo z izvajanjem fizične ktivnosti.

• Med učenjem potrebujejo pogoste premore.

• Težko sedijo pri miru, ko se učijo, toda če si zraven pišejo zapiske, formule, ključne besede, jim je proces učenja bližji ter učinkovitejši.

• Kadar govorijo, običajno kažejo z rokami in uporabljajo kretnje.

• Običajno imajo dobro orientacijo in fizično pripravljenost.

• Hitro se naučijo stvari, ki jih izkusijo, naredijo, težje pa stvari, ki jih le vidijo ali slišijo o njih.

• Ko govorijo, pogosto komunicirajo z dotikom.

• Cenijo fizično izražene oblike spodbujanja, kot je npr. potrepljaj po rami.

• Ko se želijo nekaj spomniti ponavadi pogledajo z očmi v spodnji desni kot.

Čeprav večina ljudi uporablja kombinacijo učenja vseh treh učnih tipov, daje jasno prednost le enemu tipu. Poznavanje kateremu učnemu tipu pripadate je pomembno za vsakega posameznika. Na ta način boste pisanje domačih nalog, učenje doma ter pridobivanje znanja prilagodili svojemu učnemu tipu. Tako bo učenje lažje, učinkovitejše in manj stresno. Če želite  ugotoviti kakšen učni tip ste si le to lahko pogledate s pomočjo pripomočka, ki smo ga pripravili za vas spodaj.

Si želite tudi vi matematiko učiti na inovativen in učinkovitejši način, ustrezen vsem trem učnim tipom? In to kar od doma, ali kjerkoli že ste, samo dostop do interneta morate imeti! Za vsako snov boste lahko gledali film z razlago teorije in nalog, natisnili formule in reševali interaktivne naloge, ki vsebujejo celotne postopke reševanja! Tako ne bo več potrebno hoditi na inštrukcije, saj se boste učili kar sami, s pomočjo filmov in interaktivnih nalog. Kliknite na e-matematika.si ter si privoščite znanje in uspeh!

xls_icon 

Prenesite si pripomoček za ugotovitev učnega tipa.

Viri: Članka na spletnih straneh www.lumosity.com in www.educationplanner.org dne 28.9.2013.